S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Neviete si rady? Zavolajte. +421 948 215 470 (Po-Pia, 7:30-16:30 hod.)

Ochrana osobných údajov
Podmienky ochrany osobných údajov

1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť Lempick s.r.o., so sídlom Nám.arm.gen.L. Svobodu 2678/21, 085 01 Bardejov,  Slovenská republika, IČO: 55380506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka  č. 45742/P.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Lempick s.r.o., Nám.arm.gen.L. Svobodu 2678/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty: info@lempick.sk.

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES [ďalej len „GDPR“] a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne účinnom znení [ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“].

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

 „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

„Spracúvanie osobných údajov“: spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Udelením súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov na portáli www.lempick.sk poskytujete svoj súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z..

 

2. Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú použité na nasledujúce účely:

Nákup tovarov a služieb, starostlivosť o zákazníkov, zlepšovanie našich služieb, zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb, marketingové účely, za účelom komunikácie, za účelom uplatnenia práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci, a za účelom registrácie na našej webstránke a následnému prihlasovaniu sa do našej webstránky a prístupu k našim personalizovaným službám.

3. Email marketing, oprávnený záujem

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak Vám môžeme obchodné oznámenia zaslať aj bez toho, aby ste nám udelili Váš súhlas. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že na konci obchodného oznámenia (e-mailu) potvrdíte zrušenie odberu.

4. Právne základy spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

  1. a) na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
  2. b) na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
  3. c) na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
  4. d) na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné.

5. Doba uchovávania osobných údajov


Doba uchovávania osobných údajov je 8 rokov odo dňa udelenia súhlasu (ak povinnosť uchovávať Vašej osobné údaje po dlhšiu dobu nevyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov) alebo do odvolania súhlasu.

 

6. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

7. Ďalší príjemcovia osobných údajov

Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČ: 28090403 DIČ: CZ28090403, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675

Kokiska s.r.o., Stráň 3, 36001 Sadov, Česká republika, IČ: 02509016, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, vložka číslo 29359/C

Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko

Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce De Leon AVE NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, MOSS No. EU 826 477 914

Heureka Group a.s., Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, B 24131 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 07822774, DIČ: CZ07822774

Pinterest Europe, Ltd., so sídlom Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko

 

Ďalej, Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

  1. a) v rozsahu vyžadovanom platnými správnymi predpismi,
  2. b) v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo budúcimi právnymi konaniami alebo
  3. c) s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania Vašich Osobných údajov tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík).

Informácie, na základe ktorých nie ste identifikovateľný: Máme právo poskytovať Vaše Osobné údaje, na základe ktorých Vás nie je možné identifikovať (vrátane anonymných údajov o používaní našej Webstránky a/alebo Služieb, odkazy/ výstupné stránky a URL adresy, typy platformy, počet kliknutí atď.) tretím stranám, ktoré majú o takéto informácie záujem, za účelom ich pochopenia spôsobov využívania určitých služieb.

8. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretej krajiny, do Spojených štátov amerických.

Prevádzkovateľ využíva aplikáciu Mailchimp, ktorá má sídlo v Spojených štátoch amerických.

Spoločnosť MailChimp má z dôvodu zachovania bezpečnostných pravidiel týkajúcich sa ochrany osobných údajov vlastnú certifikáciu pre režimy EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy Shield a zákonne prenáša osobné údaje EÚ/EHP do Spojených štátov amerických v súlade s certifikáciou pre Privacy Shield. Spoločnosť Mailchimp patrí medzi subjekty, ktoré Európska komisia zaradila do zoznamu subjektov so sídlom v tretích krajinách, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

9. Automatizované profilovanie

Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre Vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords a Facebook Pixel.

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

10. Cookies

Dovoľujeme si Vás informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú to cookies?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači, a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti. Umožňujú tak napríklad prispôsobiť stránky pre ideálny zákaznícky zážitok, zobraziť určitý obsah šitý práve Vám na mieru, analyzovať návštevnosť webových stránok a pod.

Aké typy cookies používame?

Technické cookies

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a všetkých funkcií, ktoré ponúka a nemôžu byť vypnuté bez zablokovania funkcií stránky. Sú zodpovedné okrem iného za uchovávanie produktov v košíku, prihlásenie k zákazníckemu účtu, fungovanie filtrov, nákupný proces alebo ukladanie nastavenia súkromia. Z tohto dôvodu technické cookies nemôžu byť individuálne deaktivované alebo aktivované a sú aktívne vždy.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame anonymne a súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych používateľov nášho webu. Vďaka týmto cookies môžeme optimalizovať výkon a funkčnosť našich stránok.

Preferenčné cookies

Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá. Je to napríklad Vami preferovaný jazyk, mena, obľúbené alebo naposledy prezerané produkty a pod. Vďaka týmto cookies Vám môžeme odporučiť na webe produkty a ponuky, ktoré budú pre Vás čo najzaujímavejšie.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám dokázali zobraziť čo najrelevantnejší obsah alebo reklamy tak na našich stránkach, ako aj na stránkach tretích subjektov. To je možné vďaka vytváraniu tzv. pseudonymizovaného profilu podľa vašich záujmov. Ale nebojte sa, týmto profilovaním spravidla nie je možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Pokiaľ nevyjadríte súhlas s týmito cookies, neuvidíte v reklamných oznámeniach obsah šitý na mieru Vašim záujmom.

Ako povoliť / zakázať využitie cookies?

Povoliť jednotlivé skupiny cookies je možné prostredníctvom cookies lišty na našom webe, ktorá sa Vám objaví pri prvom príchode a ďalších vhodných situáciách.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu Vášho prehliadača.

Ak bude mať váš prehliadač použitie cookies zakázané, nemôžeme ale zaručiť dokonalý, či dokonca funkčný chod webových stránok.

11.Práva dotknutej osoby

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailovej adrese: info@lempick.sk.

Ak máte podozrenie, že boli porušené Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich Osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

12. Otázky

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Email: info@lempick.sk

 

13. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 28.07.2023. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov prevádzkovateľ zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Vytvorené systémom www.dropareal.sk

ZjUzY